Paketi

Osnovni

159,00 EUR na leto

 • Spletni račun aplikacije
 • Digitalni uvoz GERKov
 • Vodenje petletnega kolobarja
 • Vodenje evidenc o opravilih
 • Obdelavi tal in oskrbi posevkov
 • Gnojenje
 • Setev
 • Zatiranje bolezni, škodljivcev in plevelov
 • Spravilo posevka
 • Ostala kmetijska opravila
 • Vnos podatkov na terenu
 • Prikaz GERKov na mobilnem telefonu
 • Prikaz delovnega stroja na mobilnem telefonu
 • Enkratni vpis
 • Izvoz podatkov
 • Varna hramba podatkov

Razširjen

18,00 EUR na mesec

 • Osnovni +
 • Planiranje opravil
 • Razporejanje opravil
 • Planiranje opravil na ternu
 • Razporejanje opravil na terenu
 • Evidenca vzdrževalnih del
 • Evidenca stroškov delovnih

Po meri

Po dogovoru ..

 • Razširjen +
 • Sledenje
 • Identifikacija strojnika
 • Delovni čas
 • Zadrževanje delovnega stroja na GERKu
 • Sled gibanja delovnega stroja na GERKu